Piotr Łukasz Grotowski

Piotr Łukasz Grotowski (ur. 1973) jest historykiem sztuki, adiunktem w Katedrze Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Publikuje w Polsce i na świecie. Jest autorem haseł w Encyklopedii sztuki polskiej oraz Wielkiej encyklopedii PWN. Przetłumaczył na język polski O budowlach Prokopiusza z Cezarei.
Prezentowana praca jest książkową wersją jego rozprawy doktorskiej p.t. Święci wojownicy w sztuce średniobizantyńskiej (843-1261). Rozważania nad tradycją i innowacją w ikonografii uzbrojenia i ubioru, nagrodzonej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki i wydanej w języku angielskim (Leiden: Brill, 2010).